Højby Akademiet 3.9                 Velkommen til en ny sæson.

Drøftelse af programmet for efteråret (mulighed for bemærkninger og forslag)

Hvad er historie? Og hvad kan vi bruge historien til?

10.9               Vikingetiden

I vikingetiden blev Danmark et samlet rige. Hvordan var vikingerne? Hvad bedrev de? Hvordan boede og levede de? Hvorfor går vi så meget op i vikingetiden?

Planlægning af ekskursion til Ladby 17.9

17.9               Ekskursion: Ladbyskibet med rundvisning. Entre kr. 70,- (gruppepris)

Rundvisning ca. 1 time fra kl. 10:30, frokost nydes udendørs (der er telte, hvis det regner) – madpakker eller fælles frokostbord? Ca. 12:15 – 13. Derefter retur (mulighed for at blive længere, hvis man ønsker det – aftales på forhånd med dem man kører sammen med).

24.9               Middelalder

Hvad kendetegner Middelalderen som periode? I europæisk sammenhæng regner vi perioden efter 400 som Middelalder – hvorfor starter den meget senere i Danmark? Vi hører om kirker og klostre, begrebet feudalisme og taler om forskellige kilder til dansk middelalderhistorie.

1.10               Reformationen

Reformationen var et afgørende brud med kirkens rolle og position. Især fordi kirken mistede store jordbesiddelser og dermed indtægter i forbindelse med reformationen.

8.10              Noget helt andet… Kirsten?, Jim Lyngvild, se en film eller ???

15.10             Efterårsferie

22.10             Enevælde

I løbet af 1600-tallet udvikler den danske kongemagt sig så der indføres enevælde i Danmark. Vi ser på hvorfor det skete og på hvordan enevælden udviklede sig i de følgende århundreder

29.10             Seminar om Skt. Knuds Klosters historie (Historiens Hus kl. 9.00-12.00

5.11-3.12       Moderne Danmark: Opgøret med enevælden, forfatningskampen, modernisering

10.12             juleafslutning


 


© musikskolen 2019