Højby Akademiet i Sognehuset

Ved Ole Jeppesen

Højby Akademiet i Sognehus

Ved Ole Jeppesen

 
Ole Jeppesen har undervist i mange år ved gymnasiet og på hf, men driver nu egen virksomhed som selvstændig historiker (Historiesnedkeriet) og arbejder med et projekt om studiekredse i lokalhistorie  (Historiecirkler).

Program

26.2               Vores fødevarer: Landbrugets historie i Danmark i mere end 300 år.

Vi ser på hvordan landbruget i Danmark er forandret igennem de sidste 300 år. For 300 år siden var landbrugsproduktionen organiseret med store fæstegårde som den centrale enhed. Med inddragelse af eksempler fra Højby gennemgås udviklingen frem til i dag. 

 L. A. Ring, I Høst, 1885 på Statens Museum for Kunst

                                                                                      

5.3                 Vores fødevarer: Kornmøller.

Vi ser på kornmøllernes funktion i forarbejdningen af det korn, der anvendes i til fremstilling af fødevarer – dvs. brød, gryn, øl m.m. som før og nu er blevet forarbejdet ved rensning og bearbejdning på kornmøller.

Lindved Mølle, foto. 1900, Historisk Atlas                                                                                                                                                       

12.3               Vores fødevarer: Mejerier.

Vi ser på hvilken rolle den animalske produktion har spillet – særligt mejerivarer. Vi ser på den rolle andelsmejerierne har spillet – f.eks. Højby Mejeri


Tegning af Højby Mejeri i Højby Lokalhistoriske Arkiv

 

 

19.3               Vores fødevarer: Bryggerier.

Vi ser på hvordan ølbrygningen har forandret sig igennem tiden. Fra den hjemmebryggede overgærede øl over en periode hvor pilsneren var helt dominerende og til vor tid, hvor der igen er kommet en større variation af øl og hvor det igen er blevet moderne at brygge sin egen øl.

26.3               Johanne og Anders.

Fortællingen om et par med rødder i den folkelige vækkelse og højskolebevægelsen på Fyn. Deres billeder lå længe i det lokalhistoriske arkiv i Dalum, uden nogen vidste hvem de var.

 

 

”Uidentificerede billeder” i Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Arkiv 

 

 

2.4                 Anne og Hans – en skandale.

Da tjenestepigen Anne Jensdatter ved Dalum Mølle i 1756 fødte et barn i dølgsmål og efterfølgende skaffede sig af med barnet, som aldrig blev fundet, og mølleren indrømmede, at han havde haft ”omgiengelse” med hende, fik det alvorlige konsekvenser for dem begge. Sagen giver indblik i, hvad en skandale kan medføre for de involverede og deres familie og i enevældens administration og retssystem.

9.4                 Bo Damgaard gæster akademiet og fortæller om  sit arbejde med FilmFyn.

16.4               Påskeferie

23.4               Besøg på Johannes Larsen museet i Kerteminde, med rundvisning på særudstillingen Tråde til Naturen, vi  mødes ved museet kl. 10.00

30.4               Gæsteforelæsning med Kresten Drejergaard Mig og Grundtvig"

 

 

© musikskolen 2019