Højby Akademiet på Bakkegården

Tirsdag kl. 10.00-12.00

Underviser : Tim Munk  tlf.: 5357 6604

Pris 700/600kr for pensionister i Odense Kommune


Her kan alle, der har lyst til at udvide sin horisont være med!

Hele foråret har holdet på Bakkegården haft Tim Munk som underviser/tovholder, vi har arbejdet med “filosofi i dagligsagen/dagligdagsfilosofi” og der har været mange spændende og givtige diskussioner.

Diskussionerne har belyst og klarlagt mange ting fra dagligdagen, hvor forskellige filosoffers udtalelser og vurderinger har haft betydning for vores liv og færden.

Vi fortsætter på samme vis her i efteråret overskriften er :

“-FRA HVOR VI STÅR. Et blik på verden med mennesket i centrum”

Vel mødt!

© musikskolen 2018