Sang workshop

                 på Bakkegårdens Musikskole med 

                     Trine Lunau

Har du lyst og mod på at synge og arbejde med sangstemmen? Er et længere sangforløb en lidt for stor mundfuld for dig lige nu? Så er en sangworkshop på Bakkegården måske noget for dig. 

Vi samler 4 deltagere, hver med vores styrker og svagheder stemmemæssigt, og nysgerrigt tager vi gennem opvarmning og kropsarbejde hul på stemme og lyd, udtryk og fortolkning. Vi skal snakke om hvad der sker i kroppen når man synger, mærke efter og prøve forskellige klanglige udtryk af. 

Når vi arbejder sammen er det naturligt at lytte på hinanden. Derfor vil en del af workshoppen være udformet som en “masterclass". Dvs. at hver deltager medbringer en sang, de har lyst til at arbejde med. Det sikrer, at der også bliver til til individuel undervisning på workshoppen.    

Måske når vi også at kaste os ud i flerstemmig sang..   Alt kan ske for deltagerne er i høj grad med til at præge undervisningen. Stil gerne alle spørgsmål her. Alle er velkomne, begyndere såvel som erfarne sangere.

Medbring: Behageligt tøj, en sang du vil synge for de andre, madpakke og sangglæde.

Tidspunktet for kurset ligger ikke fast endnu.


Sanglærer: Trine Lunau diplom i rytmisk sang, kendt fra Lunau&Sund, har arbejdet som sanglærer i over 20 år, kirkesanger i Allerup, Davinde og Fraugde kirker. 

i alt 3 mødegange pris: 400kr./pr. gang                                               

© musikskolen 2019