Højby Akademiet Program 2022.

 


Den 18. januar:


Hospitalsklovnen LULU holder oplæg.

Lullu fortæller om sit arbejde som hospitalsklovn samt giver eksempler på det vigtige arbejde, hun udøver blandt demente på plejehjem.

 

Den 25. januar:


Professor Jørn Henrik Petersen, Institut for Statskundskab SDU.

Holder oplæg om Julius Bomholt (1896-1969) – formand for Radiorådet, 2 gange formand for Folketinget, undervisnings-, social- og kulturminister – er en af det 20. århundreders mest spændende politikere. Først og fremmest fordi han ikke er præget af magtpolitisk tænkning, men omsætter sine ideer til handling på grundlag af etiske overvejelser – højst usædvanligt for en politiker. Vi følger ham fra fødslen i Alderslyst ved Silkeborg over årene som højskoleforstander i Esbjerg til en lang politisk karriere, der slutter med hans begravelse i Sønderho.

Bomholt var teolog og det præger sammen med barndomshjemmets indflydelse hans gøren og laden gennem næsten 40 års politisk virke. 

 

Den 1. februar:


Oplæg ved historiker, tidligere lektor Esbjerg Statsskole Peter Langwithz Smith


I 2019 udkom Peter Langwithz Smiths bog ” Dødens Bolig. Auschwitz-Birkenau”. 

Forfatteren har beskæftiget sig med nazismen og jødeforfølgelserne i over 50 år og har skrevet tre bøger om koncentrationslejrene. I foredraget vil han fortælle om Auschwitz’ historie, lejrens indretning og fangernes vilkår. Hovedvægten vil blive lagt på den rolle, som lejren spillede i Holocaust. Foredraget vil blive ledsaget af billeder

 

Den 8. februar:


Oplæg ved valgmenighedspræst, tidl. højskoleforstander Ole Kobbelgaard, Sdr. Nærå

Han vil i sit foredrag have fokus på demokrati og frihed.

 

Den 15. februar:


Vinterferie

 

Den 22. februar:


Landmand, iværksætter Jens Jørgen Erichsen.

Oplæg med fokus på: Lev godt i et aktivt lokalsamfund - fra fødsel til grav.

Med erfaringer fra et levet liv i et lokalsamfund med etablering af lokale institutioner, borgergrupper og senest etablering af en ny friskole i en tidligere folkeskole – gives inspiration til at iværksætte aktiviteter, når det er nødvendigt i et lokalsamfund.

 

Den 1. marts:


At leve med og af musikken: Rikke Egholm Ravn musiker og radiovært på DR.

Rikke tager en dygtig guitarist med og de vil fortælle om deres vej ind i musikken og om hvordan de i dag lever af musikken på to meget forskellige måder. Om Uddannelse på musikkonservatoriet, musikken som levevej, sangskrivning, karrierehop og store livsvalg.

Masser af gode anekdoter og spændende fortællinger, krydret med god livemusik undervejs. Der er mulighed for masser af spørgsmål undervejs.

 

Den 8. marts:


Oplæg ved Grethe Johnsen.

Fokus på forfatteren og debattøren Astrid Lindgren ud fra den netop viste udstilling på museet KØN(tidl. Kvindemuseet) Århus.

Astrid Lindgren er kendt for sit omfattende forfatterskab. Men hun havde et samfundsengagement og en indignation, som hun højt op i alderen fortsatte med at udbrede.  Hun reagerede, når hun fandt, at der var sket urette mod enkelte personer eller grupper.

 

Den 15. marts:


Oplæg ved Adam Moltke og Grethe Johnsen

Ukraine, invasionen - og det der gik forud.

Havde Putin ret når han påstår at "Ukraine ikke blot er naboland for os: Det er en umistelig del af vores egen historie, kultur og åndelige rum"

Putin har gentagne gange avist Ukraines ret til en selvstændig eksistens - og at landet overhovedet eksisterer som uafhængig enhed.

Vi belyser de historiske forhold og forsøger at finde frem til: Hvem er Putin?


 

Den 22. marts:


Oplæg ved Grethe Johnsen.

Det nye Tyskland efter valget – oplæg om Tyskland og den ændring det tyske samfund nu står overfor. Herunder betydningen for dansk erhvervsliv.

 

Den 29. marts:


Oplæg og musik ved Natascha Estrup og Magnus Højergaard. Og om: "Livet som Freelancer".

Begge er udøvende musikere og arbejder freelance. De vil fortælle om der inspiration til musikken, uddannelsessystemet og valg herom samt musikken som personlig terapi. ydermere vil de fortælle om deres fælles band Swingerklubben. De vil spille uddrag af velkendte numre, som de holder af og optræder med.

 

Den 5. april:


Vær med i et møde om dit lokalsamfunds fremtidsmulighed

hvor DOMINIQUE BOUCHET vil anskueliggøre betydningen af engagement og samarbejde for sikring og videreudvikling af lokalsamfundet

 

NØGLE ORD: Vision, Rolle, Sammenhold, Bevidsthed, Samarbejde, Åbenhed, Mangfoldighed, Holdninger, Projekttyper, Motivationer, Faglighed, Underholdning.

 

Dominique Bouchet er en meget efterspurgt oplægsholder og konsulent for mange organisationer og virksomheder verden over og omsætter i denne sammenhæng sin forskning til konkrete problemløsninger.

I medierne har man kunnet læse, at ”Dominique Bouchet skriver om komplicerede fænomener, men gør det på en måde, der har ladet hans foredrag og artikler trænge ud i kredse, der ikke ellers læser akademiske artikler og bøger.”

I 2007 fik Professor Dominique Bouchet tildelt Danmarks Magisterforenings forskningspris med følgende begrundelse:“Dominique Bouchet formår at bringe sin forskning ind i et grænseoverskridende videnskabeligt rum, der udfordrer den danske tradition inden for samfundsvidenskaberne. Bouchet bringer med sin levende interesse for forandringens kerne stor inspiration til videnskaben. Som en original og grænse–overskridende forsker tildeles Dominique Bouchet derfor ”forskernes egen pris”.


Den 12.april:

 

Påskeferie


Den 19.april:


Oplæg ved Grethe Johnsen: Den aktuelle udstilling - maleren WilliamTurner - Aros Museum Århus.


Den 26. april:


Afgang kl 9.00 til Esbjerg. Vi møder leder af Esbjerg Byhistoriske Arkiv : Jørgen Dickmann Rasmussen. Han møder os udenfor Tjæreborg, Vestre Strandvej ved Rosborg. Herfra går turen til Esbjerg havn, Dokkajen, Fiskerihavnen, den nye: Esbjerg Strand og De Hvide Mænd. Vi ser Musikhuset i Esbjerg og Esbjerg Kunstmuseum.

Frokost kl 13.00: Dronning Louise, Torvet 19, Esbjerg.

Herefter retur til Højby. 


Den 3. maj:

 

Oplæg ved Lissi Lynghede om Sund mad og sund livsstil.

Lissi er uddannet tjener på hotel Dagmar i Ribe. Har arbejdet på de bedste restauranter i ind- og udland. Efterfølgende været leder af cafe i Ribe. Siden uddannet som bogholder og sidst taget uddannelsen til Zoneterapeut. Har nu etableret sig med egen virksomhed. Lissi er fortsat ansat bogholder.

Hun vil dele sin store viden med jer om værdien af sund mad og en sund livsstil.

I kan glæde jer. Lissi er en underholdende og vidende underviser.

 

 

Den 12. maj:


kl .10.00-11.00:

Opsamling og evaluering af foråret 2022 ved Grethe Johnsen.

Opsamling – Hvad var godt? Hvad skal vi ikke have mere af? Og hvad vil I gerne have mere af?

Kl.11.00-12.30

Fælles spisning med fælles sang og hygge.


Sommerferie - vi starter op igen tirsdag d. 6.september


underviser

Grethe Johnsen

Tlf.2086 5933